Portfolio Category: Poskytované služby

Následná péče

Hlavním zaměřením léčebny je poskytování specializované zdravotní péče zaměřené především na doléčení po stadiu vzplanutí akutních stavů, ošetřovatelskou a rehab. péči o osoby trpícími dlouhotrvajícími chorobami. Do léčebného procesu jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče. Jedná se zejména o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách, pacienty dementní, se…
Čtěte dál...

Sociální pobytové služby

Posláním sociální pobytové služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče je poskytnout dočasné zázemí v klidném a bezpečném prostředí osobám, které potřebují pomoc druhé osoby při každodenních úkonech, a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí.   Cíl služby Cílem je poskytnout dočasnou podporu a pomoc osobám, které již nevyžadují…
Čtěte dál...

Sociální poradenství

Sociální práce ve zdravotnictví je nedílnou součástí léčebného procesu, patří ke komplexnosti léčby. Sociální práce je prací týmovou. Je uskutečňována v úzké spolupráci s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky z nelékařských profesí, s rodinou pacienta, s úřady, zdravotnickými a sociálními zařízeními atd., podle toho, co konkrétní situace pacienta vyžaduje. Sociální práce ve zdravotnictví napomáhá při zmírňování či odstraňování negativních sociálních důsledků…
Čtěte dál...

Rehabilitační péče

V LDN probíhá rehabilitace pod vedením zkušených fyzioterapeutek. Každému pacientovi/klientovi je sestaven individuální cvičební program. Rehabilitace je zaměřena nejen na pacienty/klienty s chronickými chorobami pohybového aparátu, ale i na stavy po mozkových příhodách, po zlomeninách apod. Léčebná tělesná výchova je zaměřená na zlepšení mobility a soběstačnosti, na celkové zlepšení svalové síly, zvětšení rozsahu hybnosti v případě…
Čtěte dál...