Bezpečnostní cíle

1

Správně identifikujeme pacienty

identifikace

 • Identifikačními náramky:
  každý pacient má identifikační náramek.

 

 • Kontrolou nejméně dvěma nástroji:
  Dotazem na jméno, kontrolou údajů na identifikačním náramku, kontrolou údajů v dokumentaci.

 

2

Správně spolu komunikujeme

komunikace

 • přesně, stručně, srozumitelně;
 • provádíme zpětné ověření, tzn., dvojí kontrola informací o pacientech;
 • zachováváme důvěrnost.
3

Bezpečně podáváme léky

leky

 • správný pacient, správný lék, správná dávka, ve správnou dobu, správnou cestou;
 • podání léků kompetentním pracovníkem;
 • sledujeme nežádoucí účinky;
 • sledujeme exspiraci a uložení léčiv.
4

Bráníme přenosu infekcím

infekce

 • Dezinfikujeme si ruce vždy: před a po kontaktu s pacientem, před každým výkonem, po manipulaci s biologickým materiálem apod.;
 • dbáme na důkladnou dezinfekci;
 • dbáme na čistotu všech prostor;
 • správně používáme osobní ochranné pracovní pomůcky;
 • používáme jednorázové pomůcky a nástroje;
 • dbáme na správné třídění a značení odpadu.
5

Předcházíme možným pádům

pady

 • identifikujeme všechny pacienty / klienty v riziku pádu;
 • vytváříme bezpečné prostředí všech prostor;
 • volíme správné kompenzační pomůcky;
 • poučujeme pacienty a jejich blízké.
6

Bezpečně si předáváme pacienta

pacient

 • mezi směnami;
 • mezi jednotlivými členy týmu;
 • mezi jednotlivými odděleními.
7

Bojujeme proti proleženinám

prolezeniny

 • identifikujeme všechny pacienty / klienty v riziku vzniku dekubitu;
 • polohujeme - eliminujeme působení tlaku a další mechanické vlivy - zejména střižné sily;
 • využíváme polohovací pomůcky;
 • vykonáváme kvalitní hygienickou péči.