Denní režim

Orientační režim oddělení

Denní režim

6,15 - 8,00 hodin

buzení pacientů
měření tělesné teploty
odběry biologického materiálu
ranní hygiena

7,30 - 14,00 hodin

snídaně
podávání ranních léků
vizita
diagnostická a léčebná vyšetření
propouštění a přijímání nových pacientů
rehabilitační program, rozvoj kognitivních funkcí, aktivizace pacientů

11,15 - 12,30 hodin

oběd
podávání poledních léků

13,00 - 14,00 hodin

polední klid

14,00 - 18,00 hodin

odpolední vizita
rehabilitační program, rozvoj kognitivních funkcí, aktivizace pacientů
ošetřovatelská péče

17,00 - 18,00 hodin

večeře
podávání večerních léků

18,00 - 20,00 hodin

večerní hygiena

20,00 - 21,00 hodin

II. večeře

22,00 hodin

noční klid