O léčebně

LDN Rybitví

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví je zdravotnické zařízení následné péče, určené pro doléčování chronicky nemocných, interní či neurologické postižení, stavech po traumatech, pro pacienty onkologické, stavy po mozkových a srdečních infarktech, dekompenzované pacienty z domácího prostředí. Zdravotně sociální péči v LDN Rybitví je multioborová, zajišťuje ji celkově cca 75 zaměstnanců. Lékařská odborná léčba je doplňována ošetřovatelskou a rehabilitační péčí, která urychluje návrat pacientů zpět do jejich vlastního domácího prostředí.

Pacienti do LDN přicházejí ze zdravotnického zařízení s akutní péčí, ze sociálních pobytových zařízení nebo z domova, kde došlo ke zhoršení zdravotního stavu. Smyslem práce zaměstnanců LDN Rybitví je celková rehabilitace a kompenzace zdravotního stavu pacientů, aby byl zajištěn jejich návrat do domácího prostředí, přechod do sociální pobytové služby, cílem je také doprovod nejtěžších stavů do konečné fáze jejich života v podobě paliativní péče o pacienty v terminálním stádiu jejich nemoci.

Vedle lůžkového typu péče má LDN Rybitví od roku 2010 zdravotní dopravní službu, která je určena speciálně pro přepravu seniorů. Smyslem dopravní služby je pro seniory ohleduplné a šetrné cestování sanitními vozy, kdy naši pracovníci zajistí pomoc se zavazadly, s kompenzačními pomůckami, zajistí doprovod u lékařů na ambulancích, zkracují čekací dobu nutnou na přepravu.

Sociální pobytové služby v LDN Rybitví jsou další složkou pomoci, která je poskytována od roku 2007 pacientům, kteří se již nemohou pro svou celkovou nesoběstačnost vrátit do svého domova. Propojení zdravotní složky o sociální pomoc umožňuje zákon č. 108 / 2006 Sb., o sociálních službách který pomáhá rozšířit komplexnost péče o nemocné seniory. Služba je hrazena klientem, který platí hotelové služby a celodenní stravu. Sociální služby, které jsou u klienta poskytovány si hradí klient svým příspěvkem na péči. Vedle těchto služeb jsou u klientů poskytovány zdravotní výkony , které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění.