Příprava na příjem

Pacienti do LDN přicházejí ze zdravotnického zařízení s akutní péčí, ze sociálních pobytových zařízení nebo z domova, kde došlo ke zhoršení zdravotního stavu.

Smyslem práce zaměstnanců LDN Rybitví je celková rehabilitace a kompenzace zdravotního stavu pacientů, aby byl zajištěn jejich návrat do domácího prostředí nebo přechod na sociální pobytové služby v sociálním zařízení nebo v rámci naší léčebny.

Příjem