Poplatky

Nadstandartní pokoj

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Sazebník plateb v hotovosti