Poradenství

Poradenství

Edukační ambulance

Pro podporu, možnost edukací rodinným příslušníkům, pro zvýšení jejich informovanosti je otevřeno nové ambulantní edukační pracoviště, kde ve spolupráci lékař, sestra, sociální pracovník, zdravotně sociální pracovník, ředitelka, bude odpovídat na dotazy příbuzných pacientů, kteří jsou v LDN Rybitví hospitalizováni, na dotazy zvenku, to znamená, že ambulance bude otevřena i pro občany, kteří si neví rady, jak mohou pomáhat svým rodičům v jejich nemoci, jak mu mohou pomoci služby v primární péči, atd.

Ambulance je otevřena od 5. ledna 2016 každé úterý od 13,00 hodin do 15,00 hodin.

Dotazy stran výše uvedené ambulance na telefonním čísle : 724 793 298, Mgr. Tomšů Jana

Sociální poradna

Poradna je určena seniorům, kteří potřebují řešit naléhavý nebo déle trvající sociální problém.

Podporujeme osoby, které pečují o těžce nemocné seniory a které hledají informace a pomoc.

Zabýváme se problematikou týrání a špatného zacházení. Pomůžeme s orientací v sociálních službách a dávkách.

Poradna je otevřena každou středu od 13,00 hodin do 15,00 hodin.