Jak přispět k péči

Aby naše léčba a ošetřovatelský proces probíhali dobře, potřebujeme pomoc příbuzných a blízkých našich pacientů. Ne každému se líbí ležet v nemocnici, potřebuje na adaptaci delší čas a hlavně psychickou pomoc. Podpora, láska  a důvěrný rozhovor, to je to, co nemůžeme za rodinu nikdy nahradit. Pravidelné návštěvy u nemocných jsou velmi potřebné. Před propuštěním pacientů do domácího prostředí Vás potřebujeme na to, abychom se společně domluvili, jak bude pokračovat léčba, jak má doma pacient cvičit, jak má dodržovat léčebný režim. Nebojte se nás ptát, rádi Vám zodpovíme jakoukoliv otázku.

Jak přispět k péči

 

  Projekt 4 P v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví zahajuje v měsíci srpnu individuální plánování v ošetřovatelském procesu. Co to znamená?  Pracovníci od příbuzných pacientů získávají informace o jejich potřebách, očekáváních, motivaci, zálibách, zvyklostech atp. Informace získáváme nejen přímo v rozhovoru s pacienty, ale i formou dotazníku pro příbuzné, nebo formou volně psaného vyprávění o nejbližších.

Co je podstatou tohoto projektu 4P :

P - Péče   Individuální, navazující, vyhovující, urychlení léčebného procesu,  předcházení problémů

P - Pacient   Známe jeho zvyklosti, poznáme rychleji osobnost, psychiku, cílem je poznat pacienta a usnadnit mu adaptaci na prostředí a léčbu

P - Příbuzní   Zlepšování vztahů mezi poskytovatelem - námi, rodinou, nastavit spolupráci, cílem je spokojený a zabezpečený pacient

P - Partnerství   Spolupráce mezi rodinami, pacienty a odborným týmem, nastavení kvalitnější, cílené péče, větší důvěra k poskytovateli

Dotazníky budou k dosažení u zdravotně sociálních pracovnic LDN Rybitví.

Informace na kontaktu : Mgr. Tomšů Jana  724 793 298, Bc. Voltnerová Olga 466 680 126

DOTAZNÍK PRO RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY PACIENTŮ 4P ke stažení