Zaměření

Zaměření LDN Rybitví
LDN je určena nemocným bez ohledu na věk, u kterých je nutná dlouhodobá léčebná, rehabilitační a ošetřovatelská péče, a to v rozsahu, který není možno zabezpečit ambulantně nebo v domácím prostředí. Naším cílem je v rámci Vašeho onemocnění obnova a stabilizace fyzických a psychických sil. K tomuto cíli nás společně dovede spolupráce mezi personálem našeho zařízení a Vámi.

Krédem našeho zařízení je bezpečnost a kvalita poskytované péče, s etickými principy a dodržováním morálních zásad ze strany všech zaměstnanců, při zachování priority efektivnosti, účelnosti a bezpečnosti lékařské a ošetřovatelské péče s minimalizací rizikových projevů.

LDN Rybitví poskytuje péči:

  • následnou
  • léčebnou
  • komplexní ošetřovatelskou
  • rehabilitační
  • sociální
  • zdravotně sociální službu
  • zdravotní dopravní službu
Uspokojování duchovních potřeb našich pacientů / klientů zajistí naše koordinátorka Ing. Zuzana Petrášová.