Základní informace

Vedení - náš tým

Jsme tým profesionálních a nadšených lidí s cílem pečovat o pacienta / klienta, který je centrem našeho zájmu, k jeho maximální spokojenosti.

Ředitelka: Mgr. Jana Tomšů
Primář: MUDr. Silvestr Zouvala

Náměstek pro ošetř. péči: Mgr. Hana Veselá
Náměstek pro HTS: Bc. Marie Mrštíková, DiS.

 

Zřizovatel

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví byla založena v roce 1976, jako součást OÚNZ (Okresní ústav národního zdraví) a byla součástí nemocnice v Pardubicích.
Právní subjektivitu získala léčebna v roce 1.1.1992, jako příspěvková organizace, jejíž zřizovatel byl Okresní úřad Pardubice.
Dne 27.4.2003 schválilo Zastupitelstvo Pardubického kraje usnesením č. Z/148/03 zřizovací listinu LDN Rybitví jako příspěvkovou organizaci Pardubického kraje. Organizace byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 710, dne 28. listopadu 2003.