Sociální poradenství

Sociální práce ve zdravotnictví je nedílnou součástí léčebného procesu, patří ke komplexnosti léčby. Sociální práce je prací týmovou. Je uskutečňována v úzké spolupráci s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky z nelékařských profesí, s rodinou pacienta, s úřady, zdravotnickými a sociálními zařízeními atd., podle toho, co konkrétní situace pacienta vyžaduje.

Více zde

Comments are closed.