Sociální poradenství

Sociální práce ve zdravotnictví je nedílnou součástí léčebného procesu, patří ke komplexnosti léčby. Sociální práce je prací týmovou. Je uskutečňována v úzké spolupráci s lékaři a dalšími zdravotnickými pracovníky z nelékařských profesí, s rodinou pacienta, s úřady, zdravotnickými a sociálními zařízeními atd., podle toho, co konkrétní situace pacienta vyžaduje.

Sociální práce ve zdravotnictví napomáhá při zmírňování či odstraňování negativních sociálních důsledků nemoci.

Zdravotně sociální pracovnice podporuje aktivní účast pacientů a jejich blízkých na rozhodování o možnostech další péče po propuštění. Cílem je poskytnout informace potřebné k výběru a zajištění optimální zdravotně sociální péče o pacienta po propuštění. Při řešení sociální situace pacienta je důležité získat objektivní pohled na jeho situaci.

Naše zdravotně sociální pracovnice Vám poskytnou:

  • základní sociálně právní poradenství (informace o dávkách státní soc. podpory, hmotné nouze, dávkách pro osoby se zdravotním postižením, popř. příspěvek na péči;
  • pomoc a informace o poskytování dalších zdravotních i sociálních služeb (domácí péče, pečovatelská služba, osobní asistence, denní stacionáře, domov pro seniory, noclehárna);
  • poradenství při zajišťování kompenzačních pomůcek;
  • informace k zajištění možnosti dosílky důchodu, poštovních poukázek a další korespondence do léčebny;
  • základní informace pro pozůstalé či vystavovatele pohřbu;
  • pomoc osobám bez přístřeší při řešení jejich nepříznivé sociální situace.

Comments are closed.