Následná péče

Hlavním zaměřením léčebny je poskytování specializované zdravotní péče zaměřené především na doléčení po stadiu vzplanutí akutních stavů, ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpícími dlouhotrvajícími chorobami Do léčebného procesu jsou přijímáni pacienti, u kterých je nutná dlouhodobá rehabilitační nebo následná péče.

Jedná se zejména o pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách, pacienty dementní, se stavy zmatenosti, imobilní, inkontinentní, s nutností výživy enterální sondou, i pacienty v terminálním stádiu onemocnění. Doporučení k pobytu v léčebně musí být stvrzeno ošetřujícím lékařem v nemocnici po proběhlé hospitalizaci, nebo praktickým lékařem, u kterého je pacient zaregistrován.

Věnujeme se aktivnímu ošetřovatelství, zaměřenému nejen na fyzickou stránku člověka, ale i na jeho kognitivní funkce a plnění duchovních potřeb.

Moderní ošetřovatelství je samostatnou vědní disciplínou, která je důležitou a nedílnou součástí léčebné péče. Je realizována formou ošetřovatelského procesu s vlastní koncepcí a vědeckou základnou. Velkou roli v kvalitě poskytované péče mají pracovníci všech nelékařských oborů.

Hlavním principem nově koncipovaného ošetřovatelství je člověk – pacient se svými potřebami a problémy na jedné straně, na druhé pak sestra, jejímž úkolem je problémy identifikovat, stanovit stupeň jejich závažnosti a najít nejvhodnější způsob řešení. Ošetřovatelská péče v moderním pojetí předpokládá osobní zodpovědnost sestry a současně aktivní zapojení jak nemocného, tak jeho rodiny do ošetřovatelského procesu. Sestra se musí věnovat aktivnímu ošetřovatelství orientovanému na člověka s jeho individuálními potřebami.

Úroveň kvality ošetřovatelské péče, profesionální přístup ošetřovatelského personálu k pacientům a organizaci práce ošetřovatelského personálu průběžně monitorujeme a analyzujeme pomocí indikátorů kvality.

Následná péče

Ošetřovatelství je specifický obor, který vyžaduje od pracovníků specializované znalosti a současně i vysokou motivaci a morální předpoklady k výkonu náročného povolání.

Cílem ošetřovatelství je poskytování kvalitní a efektivní ošetřovatelské péče všem hospitalizovaným pacientům LDN Rybitví.

V souladu s hlavním cílem se soustředíme i na:

  • podporu vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků,
  • zvyšování kvality ošetřovatelské péče a bezpečnosti našich pacientů,
  • dobrou komunikaci s pacienty a jejich rodinami a veřejností,
  • zlepšení prostředí LDN z hlediska estetického a bezpečnostních podmínek.

Ošetřovatelskou péči poskytují a na ošetřovatelské péči se podílejí:

  • všeobecná sestra,
  • fyzioterapeut,
  • zdravotně-sociální pracovník,
  • zdravotnický asistent, ošetřovatel/ka, sanitář/ka, kteří pracují pod odborným dohledem všeobecné sestry.

Comments are closed.