Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019

Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019

Dne 17.9.2019 převzala Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví pro následnou péči ocenění Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019, Absolutní vítěz projektu, kterou uděluje každoročně Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví. Cesta k tomuto ocenění byla dlouhá a je nekončící. Zároveň však pro nás zaměstnance LDN naplňující, motivující, ale i zavazující. Bez zápalu všech našich zaměstnanců-vedení, lékařů, sester, rehabilitačních pracovníků, zdravotně sociálních pracovníků, sanitářů, ošetřovatelů, technického zázemí, ekonomů by se nám nepodařilo vybudovat pracovní tým profesionálních a nadšených lidí s cílem pečovat o pacienta, klienta, který je centrem našeho zájmu k jeho maximální spokojenosti. Náš pracovní tým zajišťuje kvalitní, bezpečnou péči pacientům a klientům v čistém, harmonickém, udržovaném prostředí. Práce na odděleních je pro lékařský i nelékařský personál fyzicky i psychicky velmi namáhavá. Vyžaduje velkou trpělivost a empatii ke starému člověku. Kolem křehkých a závislých geriatrických pacientů s ohroženou či ztracenou soběstačností v základních denních činnostech se rozvíjí komplexní týmová péče, u které je nutná dobrá koordinace a aktivní přístup. Pacientům a klientům je zajištěna velmi kvalitní a vyvážená strava firmou Bonté Class, s.r.o., která přispívá ke spokojenosti. Jsme ústav určený k ošetřování a doléčování pacientů, jejichž zdravotní stav již nutně nevyžaduje pobyt v nemocnici nebo u nichž došlo ke zhoršení chronického stadia nemoci v domácím prostředí. Cílem naší péče je snaha o udržení kvality života pacientů a klientů a poskytování služeb nadstandartní úrovně. Zpravidla se jedná o lidi v pokročilém věku. V léčebně Rybitví máme kapacitu 105 lůžek soustředěných do 3 oddělení a 17 pobytových sociálních lůžek, jejichž cílem je poskytnout dočasné zázemí v klidném a bezpečném prostředí osobám, které jsou odkázány na pomoc druhých při každodenních úkonech a tato pomoc nemůže být zajištěna v domácím prostředí. I přes tento počet lůžek je kapacita nedostačující, poptávka stále vyšší vzhledem k narůstající dlouhověkosti obyvatelstva. Byli bychom rádi a jsme připraveni zlepšovat ubytovací služby, které by mohla vyřešit výstavba dalšího objektu. Spektrum poskytovaných služeb je široké, vedle léčebné a komplexní ošetřovatelské péče, se neobejdeme bez práce kvalitního rehabilitačního týmu, který se denně věnuje individuálně či kolektivně rehabilitaci pacientů. Při své činnosti využívá široký výběr rehabilitačních pomůcek, které neustále rozšiřujeme a obměňujeme, neboť jsme si vědomi jejich pomoci při dosažení co nejlepších výsledků. Kognitivní rehabilitace, ke které jsme přistoupili před dvěma lety s cílem pro hospitalizované pacienty organizovat každodenní duševní aktivity. Rehabilitace je orientovaná na udržování a obnovování kognitivních funkcí. Jedná se o velmi účinnou metodu, která pomáhá pacientům s projevy demence. Na těchto setkáních v rámci léčebného rehabilitačního režimu probíhají poznávací hry, mozkový jogging. V příjemné místnosti pod vedením kvalifikovaných pracovníků se věnují pro udržování jemné motoriky malování, modelování, výrobě drobných ručních výtvorů pro potěšení a darování blízkým a jiné tvořivé činnosti. Velice oblíbená je muzikoterapie a společenské hry, četba knih. Při těchto rehabilitacích dostávají naši pacienti lék na „duši“ a tato setkání vítají s nadšením. Vedle skupinových tréninků probíhají individuální setkání, které je nastaveno dle potřeb konkrétního pacienta. Jedná se o individuální cvičení, trénink mozkových funkcí, rozhovor s všeobecným zaměřením přímo u lůžka pacienta nebo klienta. Pro potřeby neformálních pečovatelů je vytvořena Edukační ambulance pro podporu a možnost edukací rodinným příslušníkům, kde ve spolupráci lékař, sestra, zdravotně sociální pracovník odpovídá na dotazy příbuzných pacientů, kteří jsou v LDN Rybitví hospitalizováni, ale také na dotazy zvenku v rámci projektu „Podaná ruka“. Odpovídáme na dotazy občanů, kteří si nevědí rady s pomocí svým blízkým v jejich nemoci, stáří. Jsme připraveni v sociální poradně, která je určena seniorům pomoci řešit naléhavý nebo déle trvající sociální problém. Podporujeme osoby, které pečují o těžce nemocné seniory, a kteří hledají informace a pomoc. Dle jejich zájmu jsme ochotni pomoci zorganizovat v LDN praktický nácvik práce s imobilním pacientem. LDN Rybitví se stala akreditovaným ventilačním centrem pro osoby se spánkovými poruchami. Institut spánkové medicíny LDN Rybitví vyhledává stále větší počet pacientů. Jsme jediným zařízením v celém Pardubickém kraji, které je schopno diagnostikovat a hlavně léčit neinvazívní plicní ventilací veškeré poruchy dýchání ve spánku. Léčba probíhá v novém, moderním prostředí.  Pro pacienty jsou připraveny nově vybavené pokoje, které připomínají útulné domácí prostředí. Důležitou činností je preventivní a edukační výchova veřejnosti ke zdravému životu. Výchova dětí k podání první pomoci kamarádům a občanům, chování ke starým lidem. Tato setkání se uskutečňují několikrát do roka a náš personál formou her, ukázek, nácviků, soutěží, zapojení mládeže při evakuaci a školení se snaží děti naučit hygienu rukou, vnímání mimiky zraněného, ošetření lehkých ran apod. Spolupracujeme s Mateřskou a Základní školou v Rybitví a Střední průmyslovou školou chemickou v Pardubicích. Ocenění, které LDN Rybitví získala je pro nás zároveň zavazující a motivující k dalšímu zkvalitňování zdravotních a sociálních služeb celého zařízení.

IMG_3229 IMG_3230

 

 

 

Comments are closed.