Likvidace nebezpečného odpadu

Informační list veřejné zakázky:

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví, Činžovních domů č. p. 139-140,
IČO 00190560, vyzývá tímto dodavatele k předložení nabídek v rámci veřejné zakázky předpokládaného malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů.

Název veřejné zakázky: Likvidace nebezpečného odpadu pro Léčebnu dlouhodobě nemocných Rybitví
Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky: likvidace nebezpečného odpadu 18 01 01, 18 01 03, 18 01 09 spalováním
Předpokládaná doba realizace zakázky: od 1.1.2016 do 31.12.2019
Součástí je v příloze zadávací dokumentace (výzva)
Číslo jednací LDN/02/2015 ze dne 1.12.2015
Typ zakázky Veřejná zakázka malého rozsahu
Druh veřejné zakázky poskytování služeb
Způsob zadání Zveřejnění na stránkách Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví a oslovení 4 dodavatelů
Datum zveřejnění 1.12.2015
Datum podání nabídek Do 11.12.2015, 8.00 hodin
Místo podání nabídek Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví,
Činžovních domů č.p.139-140,
533 54 Rybitví
Kontaktní osoba Ing. Alfréd Mede, tel. 773 273 112,
mede.ldn@seznam.cz

Ke stažení:

Zadávací dokumentace

Comments are closed.