Kognitivní rehabilitace

Kognitivní rehabilitacePojmy spokojený člověk, zdravá mysl a pocit celkového zdraví jsou určovány uspokojováním našich fyzických i psychických potřeb a ty se s věkem mění. Můžeme obecně říci, že být spokojený, je určitá harmonie tělesného a duševního života jedince.

Pokud se senior dostane do zdravotních potíží a je mu navíc o několik let více, než těm mladším, potom tato rovnováha nabývá ještě větší důležitosti. Na fyzickou bolet jsou lékaři, léky, fyzioterapeuti. Ale co psychika? Starší člověk, který se ocitne ve zdravotnickém zařízení typu LDN, je mnohdy hospitalizován na několik měsíců a pokud je upoután na lůžko nebo je odkázán na polohovací křeslo, jeho myšlení, vzpomínky a nemožnost běžných aktivit probouzí často nedobré pocity, vyvolávající neklid a stres. Tyto momenty, jak známo, ke spokojenosti nepřispívají. Jak můžeme tento stav změnit? Co nabídnout seniorům v těchto typech zařízení pro zlepšení jejich psychické pohody?

Na LDN v Rybitví jsme se před dvěma roky rozhodli, že budeme organizovat pro dlouhodobě hospitalizované pacienty každodenní „duševní“ aktivity, podobně jako na domovech pro seniory.    Tyto aktivity jsou vedené formou Kognitivní rehabilitace. Rehabilitace je orientována na udržování a obnovování tzv. kognitivních funkcí. Obecně si můžeme pod tímto pojmem představit  funkce jako jsou - udržení pozornosti, zpracovávání informací, vybavování si, funkce paměti, poznávání na základě vidění a pod. Jde nejenom o udržování těchto funkcí, ale také o jejich rozvoj i ve vysokém věku. Kognitivní rehabilitace je velmi účinná metoda, která pomáhá pacientům s projevy demence (např. Alzheimerova nemoc). Je možné ji provádět individuálně, ale lepších výsledků je dosahováno ve skupinkách.

Každý den tak na LDN v Rybitví probíhají organizovaná společná setkávání, poznávací hry a cvičení, vzájemné sdělování životních zkušeností, paměťová rehabilitační cvičení - mozkový jogging, formy výtvarného rozvoje – malování, modelování, drobné ruční práce pro udržování jemné motoriky, nebo oblíbené společné zpívání s kytarou  V příjemné místnosti pod vedením kvalifikovaných pracovníků tak naši pacienti dostávají lék „na duši“, který vítají s nadšením. Většina pacientů se na každé setkání  velmi těší, neboť při nich zažívají pocit, který jim dává tu potřebnou dávku optimismu a spokojenosti do dalšího setkání. Výsledky kognitivní rehabilitace jsou pravidelně vyhodnocovány a metodika zdokonalována, neboť cílem je právě onen diskutovaný pojem a to nejen zdravý pacient, ale také spokojený senior.

Mgr. Oldřich Růžička

vedoucí oddělení kognitivní rehabilitace LDN Rybitví

Comments are closed.