Poděkování

Vážená paní ředitelko,
dovolte, abych jménem svým, i celé naší rodiny upřímně poděkovala zaměstnancům Vašeho ústavu - p. primáři, lékařům, sestřičkám a pomocnému personálu z oddělení C.

Jejich přísup k pacientům, i k nám, hygienické podmínky a celkové prostředí nám umožňovaly smiřovat s manželovým odchodem ze života.

Ještě jednou díky.

Marie Vodrážková s rodinou,