Rehabilitace

V LDN probíhá rehabilitace pod vedením zkušených fyzioterapeutek.

Každému pacientovi/klientovi je sestaven individuální cvičební program. Rehabilitace je zaměřena nejen na pacienty/klienty s chronickými chorobami pohybového aparátu, ale i na stavy po mozkových příhodách, po zlomeninách apod.

Léčebná tělesná výchova je zaměřená na zlepšení mobility a soběstačnosti, na celkové zlepšení svalové síly, zvětšení rozsahu hybnosti v případě nového kloubu, nácvik správného stereotypu chůze nejen o berlích, nácvik soběstačnosti a sebeobsluhy. Součástí je také instruktáž o pohybovém režimu po různých operacích např. po totální endoprotéze atd.

K rehabilitaci používáme moderní pomůcky, např. motodlahy, různá šlapadla, overbally, míčky na míčkování, a další. Součástí je i fyzikální terapie (elektroléčba, magnetoterapie).

Další činnosti:

Lymfodrenáže speciálně vyškolenou fyzioterapeutkou. Lymfodrenáže využíváme zejména při řešení otoků způsobených poruchou oběhu lymfy.

Taping vyškolenou fyzioterapeutkou.

Poradenství pro pacienty, rodinné příslušníky a veřejnost.

Taping

Comments are closed.