COVID-19

Z důvodu velmi malé poptávky po očkování proti Covid-19 rušíme očkovací centrum LDN Rybitví ke dni 10. 2. 2023.

 


 


Testování

Prozatím netestujeme.


Podmínky pro návštěvy v LDN Rybitví od 11. 7. 2022

Osoby přicházející na návštěvu musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky. Po celou dobu pobytu v prostorách LDN Rybitví mají na ústech a nosu ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je chirurgická jednorázová rouška. Výjimku tvoří děti do 6 let.

K tomuto preventivnímu opatření přistupujeme vzhledem k vyššímu nárustu onemocnění Covid – 19.