Výsledky Kognitivní rehabilitace

Kognitivní rehabilitace v LDN Rybitví.

Trénink paměti, trénink kognitivních funkci, krátkodobá paměť, neuroplasticita mozku to jsou pojmy, které můžeme zaslechnout stále častěji. V Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví, je trénink kognitivních funkcí součástí léčebného procesu. Trénink je rozdělen podle úrovní kognitivních schopností pacientů. Díky tomu můžou být tréninkové aktivity více individualizované, jakoby „šité na míru“. Každý pacient má možnost kognitivní aktivity 2x – 3x týdně. Trénink probíhá skupinově i individuálně, 2x denně, přibližně 45 minut, ve společenské místnosti k tomu určené.  Každé setkání začínáme kávou a neformální diskuzí. Po přivítaní a představení se probíhají různé tréninkové aktivity, díky nimž procvičujeme krátkodobou i dlouhodobou paměť, slovní zásobu, koncentraci pozornosti, logické myšlení i myšlení v souvislostech.

Naší snahou je pacienty motivovat a aktivizovat neformálním způsobem, snažíme se o uvolněnou a příjemnou atmosféru, chceme, aby nám společně bylo dobře. V LDN Rybitví se nám díky kognitivní rehabilitaci rozšířily možnosti, při kterých pacienti navazují nové vztahy, někdy i přátelství, někdy se potkají „staří známí“, stále častěji se pacienti motivují a podporují vzájemně.

V loňském roce jsme navázaly spolupráci s Krajskou knihovnou Pardubice, která pro naše pacienty v čase vánočním připravila přednášku „Česká vánoční hudba od středověku k současnosti“.

 

Kognice

 

Comments are closed.