Veřejná zakázka – dodávka vozidla na přepravu stravy