Veřejná zakázka – dodávka dezinfektorů podložních mís, urinálních lahví a nádob do toaletních křesel