Projekt – Podaná ruka v LDN Rybitví

Stárnutí populace se stává v celosvětovém měřítku velkým problémem 21. století. Také mnohé rodiny v české společnosti řeší a budou řešit situaci, kdy stárnoucí senior pro svůj věk a zdravotní stav nebude schopen se sám o sebe starat, stane se nemocným a nesamostatným. Prodlužování průměrného věku obyvatelstva nese s sebou problém pečovatelů, neboť i oni stárnou a mohou onemocnět, omezí se jejich soběstačnost a mnohdy sami potřebují pomoc druhých. Rodinná péče o starého, nemocného člověka přináší problémy a komplikace jak na straně pečujícího, tak na straně pečovaného. Rodina není připravena na situace, které může stáří a nemoc přinést. Na roli závislého člověka nejsou připraveni ani senioři, kteří nechtějí zatěžovat své potomky. Jsme unaveni a nevíme co máme dělat, abychom to zvládli, toto jsou slova mnohých z Vás, kteří se v dnešní době staráte o své příbuzné, o své nejbližší doma. Nezůstávejte sami v problémech, řekněte si u nás o pomoc.

Projekt Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví Podaná ruka je zaměřen na neformální pečovatele, kteří se starají o své nejbližší v domácím prostředí. Nabízíme pomoc přímo nastavenou pro potřeby Vaší rodiny. Naše zkušené zdravotně sociální pracovnice, zdravotní sestry, fyzioterapeutky Vám poskytnou teoretické i praktické rady jak pracovat s nemocným, jak pečovat také o sebe a jak se dostat k potřebným informacím. Pomohou Vám získat informace o kompenzačních pomůckách, které mohou usnadnit Vaši péči. Jejich profesionální pomoc takto spojuje práci lékařů, zdravotnického personálu i odborných služeb do jediného (jednoho) celku, v němž je vnímán člověk celý se všemi jeho fyzickými, psychickými i duchovními potřebami.

Nejčastější problémy a s tím spojené okruhy otázek, které nám denně pokládáte, se kterými se denně setkáváme, které denně řešíme: nemocný byl propuštěný ze zdravotnického zařízení, zhoršení soběstačnosti, dosud zdravý příbuzný náhle onemocněl, akutní onemocnění rodinného pečovatele.

Uvědomujeme si, že je nezbytné každý den vytvářet starým lidem důstojné podmínky k životu. Jsme připraveni Vám pomáhat zabezpečit jejich potřeby a dávat jim najevo úctu a poděkování. Každý stárnoucí člověk si to zaslouží, vždyť ve stáří je ukryta moudrost. Společně se učme ji vidět a naslouchat jim.

Přijďte nás navštívit a sdělte nám svá trápení, své potřeby. Můžete si osobní setkání také domluvit předem na  telefonických kontaktech : zdravotně sociální pracovnice 466 680 126, 774 909 078,

Po - Pá 7.00 – 15.30 hodin.

Naše zdravotně sociální pracovnice Vám budou nápomocny vždy první a třetí čtvrtek v měsíci, v kanceláři (1. patro) Úřadu městského obvodu Pardubice 7, Rosice nad Labem od 13.00 – 15.30 hod. Jsme tu pro Vás od 3.10.2019.

Veškerá naše pomoc je zdarma.

Comments are closed.