Projekt 4 P v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví

                Projekt 4 P v Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví zahajuje v měsíci srpnu individuální plánování v ošetřovatelském procesu. Co to znamená?  Pracovníci od příbuzných pacientů získávají informace o jejich potřebách, očekáváních, motivaci, zálibách, zvyklostech atp. Informace získáváme nejen přímo v rozhovoru s pacienty, ale i formou dotazníku pro příbuzné, nebo formou volně psaného vyprávění o nejbližších.

Co je podstatou tohoto projektu 4P :

P - Péče   Individuální, navazující, vyhovující, urychlení léčebného procesu,  předcházení problémů

P - Pacient   Známe jeho zvyklosti, poznáme rychleji osobnost, psychiku, cílem je poznat pacienta a usnadnit mu adaptaci na prostředí a léčbu

P - Příbuzní   Zlepšování vztahů mezi poskytovatelem - námi, rodinou, nastavit spolupráci, cílem je spokojený a zabezpečený pacient

P - Partnerství   Spolupráce mezi rodinami, pacienty a odborným týmem, nastavení kvalitnější, cílené péče, větší důvěra k poskytovateli

Dotazníky budou k dosažení u zdravotně sociálních pracovnic LDN Rybitví.

Informace na kontaktu : Mgr. Tomšů Jana  724 793 298, Bc. Voltnerová Olga 466 680 126

Comments are closed.