Pokyny pro návštěvy pacientů/klientů v LDN Rybitví platné od 25. 5. 2020 do odvolání

Pokyny pro návštěvy pacientů/klientů v LDN Rybitví

platné od 25. 5. 2020 do odvolání

 

S ohledem na současnou pandemii onemocnění COVID-19 Vás žádáme o dodržování těchto pravidel ke snížení možného rizika tohoto onemocnění.

Prosíme,

 • nechte si od našeho personálu na recepci změřit teplotu. Pokud bude Vaše teplota nad 37°C nebudete do budovy vpuštěni. Stejně tak s příznaky onemocnění, jako je kašel, dušnost apod.
 • do budovy vstupujte vždy s rouškou na ústech
 • při čekání na recepci prosím dodržujte mezi sebou dostatečnou vzdálenost
 • při vstupu na recepci podepište dotazník o bezinfekčnosti, který bude následně uložen u karty pacienta/klienta
 • respektujte návštěvní hodiny – tj. od 10:00 – 18:00 hod
 • na oddělení nahlaste svou návštěvu zdravotnickému personálu
 • mějte po celou dobu návštěvy na oddělení krytá ústa rouškou
 • při vstupu do budovy a při odchodu si vydesinfikujte ruce
 • po celou dobu dodržujte bezpečný odstup od ostatních návštěvníků zařízení
 • vzdálenost od pacientů dodržujte také alespoň 2 metry
 • omezte návštěvu na nezbytně nutnou dobu
 • při vstupu do pokoje i po odchodu z něj si vydesinfikujte ruce
 • dodržujte max. 2 osoby ke stejnému pacientovi/klientovi ve stejný čas
 • návštěvy mohou probíhat také ve venkovních prostorách zařízení (zahrada) na chodbách, v jídelnách, ale pouze se souhlasem zdravotnického personálu
 • respektujte větrání na pokojích
 • buďte ohleduplní k ostatním

Děkujeme za vstřícnost a ohleduplnost.

                                                                        Mgr. Jana Tomšů - ředitelka

Comments are closed.