Podmínky pro návštěvy v LDN Rybitví od 11. 7. 2022

Podmínky pro návštěvy v LDN Rybitví od 11. 7. 2022

Osoby přicházející na návštěvu musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky. Po celou dobu pobytu v prostorách LDN Rybitví mají na ústech a nosu ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je

chirurgická jednorázová rouška. Výjimku tvoří děti do 6 let.

K tomuto preventivnímu opatření přistupujeme vzhledem k vyššímu nárustu onemocnění Covid – 19.

Comments are closed.