Podmínky pro návštěvu pacientů/klientů od 11. 10. 2021

Podmínky pro návštěvu pacientů/klientů v  Léčebně dlouhodobě nemocných Rybitví

Od 9. července 2021 Ministerstvo zdravotnictví České republiky připouští návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení za těchto podmínek:

  1. Osoba, navštěvující pacienta či klienta se podrobí v den, před zahájením návštěvy, antigennímu testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 a to s negativním výsledkem. Negativní antigenní test může být starý nejdéle 48 hodin před návštěvou a doloží o tom doklad.
  2. Antigenní test nemusí mít osoby, které absolvovaly nejdéle 48 hodin před návštěvou RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad.
  3. Osoby nemusí absolvovat antigenní test v případě, že mají doklad o absolvování plného očkování proti Covid-19, kdy:
  • v případě dvoudávkové vakcíny:

pokud od aplikace 2. dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

  • v případě jednodávkové vakcíny:

pokud od aplikace očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní

  1. Osoba, která laboratorně měla prokázáno onemocnění COVID-19, a uplynula u ní izolace podle platného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, a od prvního pozitivního testu na přítomnost SARS CoV-2 neuplynulo 180 dní, nemusí mít antigenní test.

Osoby na návštěvu musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky – po celou dobu pobytu v prostorách LDN Rybitví mají na ústech a nosu ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor FFP 2. Výjimku tvoří děti, kterým pobyt na návštěvě v LDN NEDOPORUČUJEME.

Před vstupem do haly LDN na recepci všem osobám je změřena tělesná teplota a jednotlivé osoby podepíší čestné prohlášení o bezpříznakovosti.

Potvrzení o výsledku testu, prodělaném onemocnění, nebo certifikát o absolvovaném očkování, předkládejte bez vyzvání službu konajícímu pracovníkovi na recepci k nahlédnutí.

 

Časový harmonogram návštěv :

Po - St - Pá  od  13,00 - 17,00 hodin

Út - Čt  od  13,00 - 15,30 hodin

Ne  od  13,00 - 15,30 hodin

 

Délka návštěvy je u jednoho pacienta, klienta je maximálně 45 minut .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.