Nové pokyny pro vstup cizích osob

Pokyny pro vstup cizích osob do areálu LDN Rybitví

platné od 1.8.2020 do odvolání

 

S ohledem na současný nárůst onemocnění Covid-19 Vás žádáme o dodržování těchto pravidel ke snížení možného rizika tohoto onemocnění.

Prosíme,

 • nechte si od našeho personálu na recepci změřit teplotu. Pokud bude Vaše teplota nad 37°C nebudete do budovy vpuštěni. Stejně tak s příznaky onemocnění, jako je kašel, dušnost apod.
 • do budovy vstupujte vždy s rouškou na ústech, nosu
 • při čekání na recepci prosím dodržujte mezi sebou dostatečnou vzdálenost
 • při vstupu na recepci podepište dotazník o bezinfekčnosti, který bude následně uložen u karty pacienta/klienta
 • respektujte návštěvní hodiny – tj. PO+ČT 13,00 – 17,00 hodin
 • na oddělení nahlaste svou návštěvu zdravotnickému personálu
 • mějte po celou dobu návštěvy na oddělení krytá ústa a nos rouškou
 • při vstupu do budovy a při odchodu si vydesinfikujte ruce
 • po celou dobu dodržujte bezpečný odstup od ostatních návštěvníků zařízení
 • vzdálenost od pacientů dodržujte také alespoň 2 metry
 • omezte návštěvu na nezbytně nutnou dobu
 • při vstupu do pokoje i po odchodu z něj si vydesinfikujte ruce
 • dodržujte max. 2 osoby ke stejnému pacientovi/klientovi ve stejný čas
 • návštěvy mohou probíhat také ve venkovních prostorách zařízení (zahrada) na chodbách, v jídelnách, ale pouze se souhlasem zdravotnického personálu
 • respektujte větrání na pokojích
 • buďte ohleduplní k ostatním

Děkujeme za vstřícnost a ohleduplnost.

                                                                        Mgr. Jana Tomšů - ředitelka

Comments are closed.