Nezůstavejte v tom sami-Podaná ruka

Nezůstávejte v tom sami, vzkazuje skrze projekt Podaná ruka LDN Rybitví

 

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví byla založena v roce 1976 jako součást nemocnice v Pardubicích. Nyní je příspěvkovou organizací Pardubického kraje a pyšní se týmem profesionálních a nadšených lidí s cílem pečovat o pacienta.

 

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví je stejně jako další střediska s následnou péčí určena nemocným bez ohledu na věk, u kterých je nutná dlouhodobá léčebná, rehabilitační a ošetřovatelská péče, a to v rozsahu, který není možno zabezpečit ambulantně nebo v domácím prostředí.

Stárnutí populace se stává v celosvětovém měřítku velkým problémem 21. století. Také mnohé rodiny v české společnosti řeší a budou řešit situaci, kdy stárnoucí senior pro svůj věk a zdravotní stav nebude schopen se sám o sebe starat, stane se nemocným a nesamostatným. „Naším cílem je obnova a stabilizace fyzických a psychických sil našich pacientů,“ nastiňuje ředitelka LDN Rybitví Jana Tomšů. LDN Rybitví je příspěvková organizace Pardubického kraje a je zdravotně sociálním zařízením, disponuje 105 zdravotními a 17 sociálními lůžky.

Léčebny dlouhodobě nemocných už dávno nejsou strašákem společnosti. „Obrovská spousta lidí od nás odchází zpátky do domácího ošetření, do domovů pro seniory nebo jiných pobytových zařízení, je to úspěch, z kterého máme radost. Už dávno neplatí, že sem lidé chodí zemřít,“ uvádí na pravou míru Jana Tomšů.

Na základě Zákonu o sociálních službách se pacient do následné péče dostává na doporučení lékaře, z nemocnic či z fakultní péče. Další cestou je doporučení z domácího prostředí od praktického lékaře v momentě, kdy dojde ke zhoršení soběstačnosti či zdravotního stavu nebo doporučení od lékaře odborného.

Dobu léčby v následné péči stanovuje lékař, který pacienta ošetřuje. Velkým problémem je však samotný odchod. Řada pacientů se totiž nemá kam vrátit. Jelikož je nedostatek terénních pečovatelských služeb, které by nabídly pomocnou ruku a pomohly podobné služby saturovat, snaží se LDN Rybitví alespoň ve své oblasti částečně tento nedostatek řešit. „Víme, s jakými problémy se rodiny potýkají, jak si neumí poradit a zůstávají osamoceni. Prodlužování průměrného věku obyvatelstva nese s sebou problém pečovatelů, neboť i oni stárnou a mohou onemocnět, omezí se jejich soběstačnost a mnohdy sami potřebují pomoc druhých. Rodinná péče o starého, nemocného člověka přináší problémy a komplikace jak na straně pečujícího, tak na straně pečovaného. Rodina není připravena na situace, které může stáří a nemoc přinést. Na roli závislého člověka nejsou připraveni ani senioři, kteří nechtějí zatěžovat své potomky. Jsme unaveni a nevíme co máme dělat, abychom to zvládli, to jsou slova mnohých, kteří se v dnešní době starají o své příbuzné, o své nejbližší doma,“ nastiňuje problematiku Jana Tomšů a vyzývá: „Nezůstávejte sami v problémech, řekněte si u nás o pomoc. Vyvinuli jsme projekt Podaná ruka.“

Projekt Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví Podaná ruka je zaměřen na neformální pečovatele, kteří se starají o své nejbližší v domácím prostředí. Nabízí pomoc přímo nastavenou pro potřeby dané rodiny.   „Naše zkušené zdravotně sociální pracovnice, zdravotní sestry, fyzioterapeutky poskytnou teoretické i praktické rady jak pracovat s nemocným, jak pečovat o sebe a jak se dostat k potřebným informacím. Pomohou získat informace o kompenzačních pomůckách, které mohou usnadnit péči. Jejich profesionální pomoc takto spojuje práci lékařů, zdravotnického personálu i odborných služeb do jediného celku, v němž je vnímán člověk celý se všemi jeho fyzickými, psychickými i duchovními potřebami,“ popisuje Jana Tomšů a pokračuje: „Uvědomujeme si, že je nezbytné každý den vytvářet starým lidem důstojné podmínky k životu. Jsme připraveni všem pomáhat zabezpečit jejich potřeby a dávat jim najevo úctu a poděkování. Každý stárnoucí člověk si to zaslouží, vždyť ve stáří je ukryta moudrost. Společně se učme ji vidět a naslouchat jim.“

Otázky jsou různorodé. Nejčastější problémy a s tím spojené okruhy otázek, které lidé denně pokládají a se kterými se personál LDN Rybitví setkává a denně řeší se týkají propuštění nemocného ze zdravotnického zařízení, zhoršení soběstačnosti, momentu, kdy dosud zdravý příbuzný náhle onemocněl, akutního onemocnění rodinného pečovatele a další.

Přestože zdravotně sociální pracovnice nyní nemohou z důvodu epidemiologické situace jezdit podávat informace na městský obvod Pardubice 7 v Rosicích, nadále fungují webové stránky, které jsou velmi navštěvované, a pomocí e-mailu a telefonu pracovnice odpovídají celou škálu rad každodenně.

 

Infoblok:

Osobní setkání nyní nejsou z důvodu epidemiologické situace možné.

Zdravotně sociální pracovnice jsou k dispozici v týdnu od pondělí do pátku od 7 do 15.30 hodin na telefonním čísle 466 680 126, 774 909 078 nebo na e-mailu info@ldn-rybitvi.cz

Veškerá pomoc je zdarma.

Comments are closed.