Návštěva pana ministra zdravotnictví

V pondělí 18. června 2018 navštívila vládní delegace Pardubický kraj. LDN Rybitví se stala jednou ze zastávek pana ministra zdravotnictví Mgr. Adama Vojtěcha, který spolu se zástupci krajské samosprávy radním pro zdravotnictví Ing. Ladislavem Valtrem a Ing. Pavlem Špačkem za Odbor zdravotnictví Pardubického kraje přijeli besedovat se zaměstnanci a zástupci odborů. Návštěvu přivítala paní ředitelka LDN Rybitví Mgr. Jana Tomšů spolu s Ing Rudolfem Bulíčkem, ředitelem Odborného léčebného ústavu v Žamberku, MUDr. Václavem Volejníkem, ředitelem Hamzovy odborné léčebny Luže a Ing. Josefem Pejchlem, ředitelem Nemocnice následné lůžkové péče Vysoké Mýto. Setkání trvalo hodinu a jeho součástí byla prohlídka jednoho ze čtyř oddělení LDN Rybitví a poté následovala volná diskuse v přátelském duchu na téma nedostatek finančních prostředků na stavební investice (modernizace a rozšiřování kapacity), spánková medicína a personální zajištění, v rámci kterého se mimo jiné řešilo zaměstnávání zahraničních lékařů a sester. Hovořilo se o plošném zvyšování mezd, o problematice zajištění zdravotní péče seniorů ze strany lékařů a ostatního zdravotního personálu. Za sociální oblast vystoupila vedoucí sociálních pracovnic LDN Rybitví, která nastínila problematiku vztahů rodinných příslušníků vůči některým pacientům a klientům a negativního vlivu těchto vztahů vůči personálu.

Comments are closed.