Nabídka volných pracovních míst – Zdravotně sociální pracovník/pracovnice

 

Ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných  Rybitví vyhlašuje výběrové řízení na  obsazení pracovního  místa

                           

Zdravotně sociální pracovník/pracovnice

Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví

 

Místo výkonu práce: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

 

 

Platové zařazení:   - 10. platová třída (odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce  a nařízení č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)

 

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 

-          provádění zdravotně-sociálních činností bez odborného dohledu a zajišťování sociálních potřeb pacientů a klientů Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví

 

Požadavky:

 

-          vysokoškolské vzdělání zdravotně-sociálního směru, případně ÚSO s odbornou způsobilostí s probíhajícím vysokoškolským vzděláním

-          výpis z rejstříku trestů

-          zdravotní způsobilost

-          řídící a organizační schopnosti

-          schopnost koordinace týmové práce

-          samostatnost a vysoké pracovní nasazení

-          dobré komunikační schopnosti a vystupování

-          orientace v ekonomice zdravotnictví

 

Nabízíme:

 

-          platové  podmínky dle platových tarifů, platová třída   10

-          závodní stravování

-          příspěvky z FKSP ve výši 6000,- Kč

-          6 týdnů dovolené

-          zvláštní příplatek

-          možnost prodloužení smlouvy na dobu neurčitou po zkuš. době

 

Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru :

Náležitosti písemné přihlášky uchazeče :

-          přesné označení výběrového řízení

-          jméno, příjmení uchazeče

-          datum a místo narození uchazeče

-          státní příslušnost uchazeče

-          místo trvalého pobytu uchazeče

-          telefonní kontakt

-          číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana

-          datum a podpis uchazeče

 

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

•         profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech a přehledem dosavadní praxe

•         výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Předpokládaný termín nástupu:   ihned

 

Informace:    tel : 466 680 125, paní Mgr. Jana Tomšů

tomsu@ldn-rybitvi.cz

 

 

Comments are closed.