Nabídka volných pracovních míst – fyzioterapeut, ergoterapeut

 

 

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

 

OZNÁMENÍ O NABÍDCE PRACOVNÍHO MÍSTA

 

 

Ředitelka Léčebny dlouhodobě nemocných  Rybitví nabízí obsazení pracovního  místa

                           

fyzioterapeut, ergoterapeut

Léčebny dlouhodobě nemocných Rybitví

 

Místo výkonu práce: Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví

 

 

Platové zařazení:   - odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce

a nařízení č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných

službách a správě

 

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 

-          komplexní kineziologické vyšetření včetně funkčních poruch pohybového

systému, ergonomické vyšetření, provádění interpretací a korekce funkčních poruch, aplikace fyzikální terapie a balneologické procedury pod vedením RHB lékařky. Zabezpečení ergoterapeutické péče o stavy po úrazech, stavy po CMP.

 

Požadavky:

 

-          středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou, výhodou osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu nebo vysokoškolské vzdělání bakalářského nebo magisterského studijního programu

-          trestní bezúhonnost

-          očkování proto hepatitis B

-          potravinářský průkaz

-          jednosměnný provoz

 

Nabízíme:

 

-          platové  podmínky dle platových tarifů, platová třída  10

-          závodní stravování

-          příspěvky z FKSP ve výši 6500,- Kč

-          6 týdnů dovolené

-          zvláštní příplatek

-          možnost prodloužení smlouvy na dobu neurčitou po zkuš. době

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

•         profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech

•         výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

ověřená kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Předpokládaný termín nástupu:   dle dohody

 

Informace:    tel : 466 680 125, paní Mgr. Tomšů Jana

tomsu@ldn-rybitvi.cz

 

 

 

Comments are closed.