Mezinárodní den prevence dekubitů

Léčebna v Rybitví se připojila k Mezinárodnímu dni prevence dekubitů

 

Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví se 21. listopadu připojila k Mezinárodnímu dni STOP dekubitům. Nejvýznamnějším cílem bylo zdůraznění závažnosti problematiky dekubitů a možnosti jejich prevence a léčby. Zájemci měli možnost konzultovat s našimi odborníky problematiku prevence vzniku dekubitů a jak se jim bránit v domácím prostředí. Byli jsme připraveni názorně odbornými ukázkami správného polohování nechodícího pacienta, antidekubitními pomůckami, které má léčebna k dispozici ukázat zásady prevence vzniku proleženin. Neopomněli jsme na správnou hygienu, která může zabránit nepříznivým vlivům vnějšího prostředí. Vysvětlili jsme nutnost rehabilitace a včasné mobilizace, což vede k normalizaci celkového stavu pacienta. Poukázali jsme na působení vlivu vnitřního prostředí, výživy na krevní oběh, okysličování, zvládání celkové infekce apod. Naši odborní pracovníci vysvětlili nutnost pečlivě volit specifický ošetřovací a životní režim vzhledem k danému typu postižení. Zájemci odcházeli s vědomím, že správná poloha a upravená strava má pro prevenci dekubitů zásadní význam. Při odchodu jim byla nabídnuta nejen naše pomoc, ale také odborné informační materiály, které by měly pomoci v péči o ohrožené jedince v domácím prostředí. Náš zdravotní personál má patřičné zkušenosti, se kterými dosahujeme skvělých výsledků v této oblasti. Každá rána je specifická a je nutné k ní přistupovat individuálně. U každého pacienta, klienta, který přichází do léčebny je stanoveno riziko vzniku dekubitů. K pacientům, klientům, kteří jsou zařazeni do rizikové skupiny, je pak přistupováno individuálně s důrazem na preventivní opatření, které má za cíl zabránit vzniku dekubitů. U starších lidí, což je nejrizikovější skupina, je problematičtější dekubitům předcházet. Ale díky různým polohovacím pomůckám, prostředkům podle nejnovějších trendů v hojení ran se nám to daří. Prevence proleženin je jednou z klíčových oblastí ve všech zdravotnických zařízeních včetně zařízení sociálních služeb. Jsme rádi, že jsme u pomoci v péči o ohrožené jedince i v domácím prostředí a můžeme Vám pomoci radou a ukázkou se aktivně podílet na péči o osoby blízké.

Edukacni_letak_prolezeniny

DSCN0559 DSCN0561 DSCN0563

 

Comments are closed.